Gezondheidspraktijk H.E.R.

gezond eten

coaching

Op naar een gezondere levensstijl? H.E.R. helpt je op weg. Wij kijken hoe naast voeding ook stress en andere factoren jouw balans kunnen verstoren.

INTUÏTIEVE COACHING

D.m.v. intuïtief coachen, begeleiden we vrouwen van compulsief denken naar intuïtief voelen waarbij ze niet alleen meer zelfvertrouwen ontwikkelen maar ook betere keuzes maken op gebied van relaties, zelfzorg en werk.
Onze missie is om op deze manier mensen terug in contact te brengen met hun innerlijke wijsheid waardoor hun persoonlijkheid (denken, doen en zeggen) in alignement is met hun authentieke zelf. 

De focus bij het Unplug traject kan uitgaan naar zelfontwikkeling, zelfregulatie, persoonlijke relaties, communicatie, grenzen stellen etc. (afhankelijk van wat de
cliënt nodig heeft).  

IN Deze hulpvragen kan jij jezelf herkennen

 • Relaties: wilt weten hoe hij/zij kan omgaan met conflicten/frustraties/ruzies binnen relaties en/of voelt zich onzeker over zijn/haar (romantische) relatie.
 • Communicatie/assertiviteit: wilt beter leren communiceren
 • Zelfregulatie: wilt manieren vinden om beter te kunnen omgaan met stress, angsten, onzekerheden, gevoelens van eenzaamheid etc.
 • Loslaten: wilt leren loslaten (het verleden, (een) relatie(‘s), gebeurtenissen).
 • Eigenwaarde: wilt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen langs binnenuit te versterken zodat hij/zij niet langer afhankelijk is van externe validatie.
 • Helderheid: wilt meer duidelijkheid over wie hij/zij is, waarom ze bepaalde gedragingen en/of gedachtepatronen hebben en hoe ze hiermee kunnen omgaan.
 • Zelfzorg: hebben moeite met (assertief) communiceren/ ‘nee’ zeggen/ grenzen stellen.

Loopbaan- en lifecoaching

IN Deze hulpvragen kan jij jezelf herkennen

 • Jobdoelwit: wilt meer weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige,…) bij hem/haar past en zich heroriënteren op de arbeidsmarkt.
 • Werkbaar werk: te hoge werkdruk, stress, signalen van een burn-out).
 • Relaties in de werkcontext: hebben moeite met (een) collega(‘s), teamleider,…
 • Zingeving: wilt meer voldoening, plezier of uitdaging in zijn/haar werk.
 • Kwaliteitenreflectie: wilt weten wat zijn/haar sterke en zwakke punten zijn en hoe hier best mee om te gaan.
 • Motievenreflectie: wilt weten wat er voor hem/haar belangrijk is in zijn/haar werk (waarden, interesses en drijfveren.
 • Balans werk-privé: wilt beter evenwicht tussen zijn/haar beroeps- en privéleven.
 • Arbeidsmarktverkenning: wilt zicht op de arbeidsmarkt.
 • Leiderschap: heeft vragen rond promotie, demotie, leiderschap.
 • Groei en uitdaging: wilt ontdekken hoe zijn/haar talenten/competenties beter kan worden ingezet.

Als loopbaancoach werken we samen met FulFil, de gemandateerde instelling voor loopbaancheques. Via de VDAB kan de cliënt loopbaancheques aanvragen. Hij/zij betaalt slechts €40 voor het eerste pakket van vier uur en €40 voor het tweede pakket van drie uur. De cliënt kan in totaal beroep doen op zeven uur begeleiding met de cheques. Als loopbaancoach help ik zowel mannen als vrouwen met volgende hulpvragen:

Hoe gaan we te werk?

Tijdens dit gesprek krijgt de cliënt enerzijds de ruimte om haar verhaal te doen, anderzijds biedt het ons beiden de mogelijkheid om aan te voelen of er een wederzijdse klik is. Op basis van het intakegesprek kijken we vanuit de expertise als coach of we de juiste persoon zijn om de cliënt te helpen. Zo nee, verwijs ik door na instemming van de cliënt. Zo ja, deel ik met de cliënt hoe ik een samenwerking zie. Indien er een wederzijdse instemming is, wordt er een eerste sessie ingepland.

Inuïtief traject

 • Intake gesprek   €70 
 • Losse sessie   €85 (60-90 min)
 • Langdurig traject   €397/ 6 sessies 

Loopbaan traject

 • Intake gesprek   Gratis 
 • Losse sessie    €85 (60-90 min) of loopbaancheques